Træ / Alu Energi Plus Klassisk

Ved at kombinere træ og aluminium til vindues- og dørprofiler opnås flere fordele. Indvendigt fremstår vinduerne og dørene som helt traditionelle træløsninger. Udvendigt ligner elementerne fra UnikFunkis også traditionelle trævinduer og døre. Men de udvendige komponenter på karme og rammer er aluminiumsprofiler. På karmen brydes aluminium og træ af isolerende kompositprofil.
Profilerne i Træ/Alu EnergiPlus Klassisk adskiller sig på et enkelt punkt fra almindelige Træ/Alu Energi løsninger. De har en større træandel i den oplukkelige ramme, samt en positiv energibalance (EREF) og højere kanttemperatur.
Denne løsning kan leveres med specielle lydruder, persienneruder, ruder med stepkant samt energiruder med varmkant.
Udført jf. Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser(VTB) samt DVV-mærket.

 


Se nedenstående fagbeskrivelse –
Samt specifikke produktbeskrivelse i de enkelte serier.

Energicertificering:

Se og download vores energimærkecertifikater her


Yderligere informationer:
Unik Funkis Vinduer & Døre A/S
Livøvej 10 • 8800 Viborg
Tlf.:86 62 18 88 • Fax 86 62 95 95
www.unikfunkis.dk


 
Fagbeskrivelse – vinduer og yderdøre
       
Gældende for elementer af træ-alu, system Energi Plus Klassisk

Vinduer og yderdøre skal være fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser ( VTB ), og kontrollen skal være gennemført af et certificeringsorgan, der er anerkendt af VinduesIndustrien.

Nærværende leverance omfatter vinduer og yderdøre udført som træ-alu konstruktion, jf. VTB kapitel 8.

Som tillæg til kapitel 8 gælder for leverancen følgende særlige bestemmelser vedrørende:

 

8.2 Termiske forhold
Linietabet Ѱ ( psi ) for virksomhedens standardrude indbygget i et oplukkeligt vindue må højst være 0,045 W/mK. Temperaturen på alle indvendige overflader må ikke være lavere end
13,5 ºC ved en rumtemperatur på 20 ºC og en udetemperatur på 0 ºC.
Energibalancen for et vindue i standardstørrelse 1230 x 1480 mm ( Eref )
skal mindst være + 2 ved anvendelse af virksomhedens standardrude.

 

8.3 Træmateriale
Generelt skal nåletræ være fingerskarret.

 

8.4.3 Konstruktiv udformning
For vindueselementer må ramme- karmkonstruktionens bredde højst være 90 mm – eksklusiv glasbånd.
For både vindues- og dørelementer må der på udvendige karmflader ikke forekomme fremspring, der hindrer tæt sammenbygning af elementerne.