Træ

Fyrretræsvinduer og døre fra UnikFunkis, er opbygget så alle vejrbelastede områder i de enkelte elementer har en stor andel af kernetræ. Fordelene ved kernetræ er, at det optager langt mindre fugt end splinttræ, og det har gennemgået en naturlig ”selvimprægnering” og har derfor en længere levetid. Ved at fjerne knaster og fingerskarre/laminere træet opnås en optimal bund for overfladebehandling.
 

For at sikre træ mod nedbrydning anvender UnikFunkis en miljøvenlig grunding og overflade-behandling, der til fulde lever op til de gældende krav fra Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser (VTB), som i Danmark er det almindeligt anerkendte grundlag for fremstilling af vinduer og yderdøre.


Glaslister leveres normalt i pulverlakeret alu, svarende til elementets standardfarve. Ved andre farver leveres som malede trælister med skjulte søm.
2 lags energiruder med varmkant er standard.
 

Udført jf. Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser(VTB) samt DVV-mærket.

 

Se nedenstående fagbeskrivelse - samt specifikke produktbeskrivelse i de enkelte serier.

Energicertificering:

Se og download vores energimærkecertifikater her


Fagbeskrivelse – vinduer og yderdøre

Gældende for elementer af nåletræ ( fyr )

Vinduer og yderdøre skal være fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser( VTB ), og kontrollen skal være gennemført af et certificeringsorgan, der er anerkendt af VinduesIndustrien.

Nærværende leverance omfatter vinduer og yderdøre udført af fyrretræ, jf. VTB kapitel 5.

Som tillæg til kapitel 5 gælder for leverancen følgende særlige bestemmelser vedrørende:

 

5.2 Termiske forhold

Linietabet Ψ ( psi ) for virksomhedens standardrude indbygget i et oplukkeligt vindue må højst være 0,05 W/mK. Temperaturen på alle indvendige overflader må ikke være lavere end
11,0 ºC ved en rumtemperatur på 20 ºC og en udetemperatur på 0 ºC.
Energibalancen for et vindue i standardstørrelse 1230 x 1480 mm ( Eref )
skal mindst være – 33 ved anvendelse af virksomhedens standardrude.

 

5.3 Træmateriale
 

Generelt skal nåletræ være fingerskarret.
Træets kerneandel og overfladebehandlingen skal være i overensstemmelse med behandlingssystem 2 ØKO.

 

5.4.2 Konstruktiv udformning
 

For vindueselementer må ramme- karmkonstruktionens bredde højst være 90 mm – eksklusiv glasbånd.

 

5.9.2 Rudemontering
 

Ved rudemontering skal anvendes glaslister af aluminium. Side- og topglaslister kan eventuelt være udfør i træ, monteret med skjulte søm.
 

 

Yderligere informationer:

Unik Funkis Vinduer & Døre A/S
Livøvej 10 • 8800 Viborg
Tlf.:86 62 18 88 • Fax 86 62 95 95
www.unikfunkis.dk