Energidata

Lavenergi til Plussiden...

Energi Plus er et lavenergivindue. Det betyder, at der vil være en målbar energibesparelse frem for almindelige vinduer. Besparelsens størrelse beregnes individuelt. Typisk afhængig af byggeriets opvarmningskilde, vinduesfordelingen i verdenshjørnerne samt skyggeforhold.

 

Se evt. eksemplerne på forskellige beregningsmodeller over energibesparelsen med Energi Plus fra den rådgivende ingeniørvirksomhed, Grontmij/Carl Bro A/S.

 

Energi Plus i referencehuset DS 418*


 
Reference-huset
Eksisterende vinduer:
Ældre termoruder med U-værdi for
selve ruden på 2,9 W/m2K
Energibesparelse i kWh/m2 pr. år

Lavenergivindue type

EnergiPlus - Klassisk oplukkeligt

Eref. +3 kWh/m2 - U-værdi 0,82 W/m2K

150
Lavenergivindue type EnergiPlus fast

Eref. +23 kWh/m2 - U-værdi 0,74 W/m2K

171


*Referencehuset DS 418 er et fiktivt værktøj, der bruges i byggebranchen til at beregne bygningers varme- og energitab, svarende til et hus fra 60’erne med skygger fra tagudhæng og en vinduesfordeling af det samlede vinduesareal således: Mod nord: 26%, mod syd: 41% og mod øst/vest: 33%.


 

Energi Plus i hus med naturgas

Forudsætninger: I et parcelhus med 30 m2 oprindelige vinduer i træ med ældre termoruder med en U-værdi på 2,9 W/m2K udskiftes til nye oplukkelige EnergiPlus energivinduer med Uw= 0,82 W/m2K
Årlig energibesparelse pr. m2 vinduesåbning 150 kWh/m2
Årlig energibesparelse kWh 150 kWh x 30 m2 = 4.500 kWh
Årlig energibesparelse m3 naturgas 4.500 kWh / 10 kWh/m3 = 450 m3
Årlig økonomisk besparelse kr. 8,14 kr./m3 x 450 m3 = 3.663 kr.
Årlig CO2 besparelse 0,205 kg/kWh x 4.500 kWh = 923 kg


 

Energi Plus i hus med olie

Forudsætninger: I et parcelhus med 30 m2 oprindelige
vinduer i træ med ældre termoruder
med en U-værdi på 2,9 W/m2K
udskiftes til nye oplukkelige EnergiPlus
energivinduer med Uw= 0,82 W/m2K
Årlig energibesparelse pr. m2 vinduesåbning 150 kWh/m2
Årlig energibesparelse kWh 150 kWh x 30 m2 = 4.500 kWh
Årlig energibesparelse liter olie 4.500 kWh / 9 kWh/m3 = 500 liter
Årlig økonomisk besparelse kr. 8,527 kr./l x 500 l = 4.264 kr.
Årlig CO2 besparelse 0,265 kg/kWh x 4.500 kWh = 1193 kg


 

Energi Plus i hus med fjernvarme

Forudsætninger: I et parcelhus med 30 m2 oprindelige
vinduer i træ med ældre termoruder med
en U-værdi på 2,9 W/m2K udskiftes til
nye oplukkelige EnergiPlus energivinduer med Uw= 0,82 W/m2K
Årlig energibesparelse pr. m2 vinduesåbning 150 kWh/m2
Årlig energibesparelse kWh 150 kWh x 30 m2 = 4.500 kWh
Årlig økonomisk besparelse kr. 0,57 kr./ kWh x 4.500 kWh = 2.565 kr.
Årlig CO2 besparelse 0,130 kg/kWh x 4.500 kWh = 585 kg


 

Afvigelser fra referencehuset


 
Vinduer i facade mod (med udhæng) Vinduer i facade mod (uden udhæng)
  N S Ø/V N S Ø/V
Eksisterende vinduer:
Ældre termoruder med U-værdi for
selve ruden på 2, 9 W/m2K
Energibesparelse i kWh/m2 pr. år
 
Energibesparelse i kWh/m2 pr. år

Lavenergivindue type

EnergiPlus - Klassisk oplukkeligt

172
 
132 156 166 110 144
Lavenergivindue type EnergiPlus fast 184
 
159 174 181 145 167


 

Energi Plus med persienner iht. DS 418**


 
Alm. lavenergivindue Lavenergivinduer
med indbygget persienne
Eksisterende vinduer:
Ældre termoruder med U-værdi for selve ruden
på 2, 9 W/m2K
Energibesparelse i kWh/m2 pr. år Energibesparelse i kWh/m2 pr. år
Lavenergivindue - oplukkeligt 150
 
140
Lavenergivindue - fast 171
 
158

**Energi Plus med indbygget persienne har flere fordele. Det største plus mærkes om sommeren, hvor solenergien kan få rumtemperaturen til at stige kraftigt. Specielt i dagtimerne, hvor folk er på job og huset derfor står aflukket. Indbyggede persienner kan reducere den gene. Faktisk kan helt op til 89% af den uønskede solenergi, der tilføres rummet gennem ruden, holdes ude, når persiennerne står skråt stillet under 45 grader. Dette vil medføre en betydelig komfortforbedring i varme perioder. Til gengæld mistes lidt af isoleringsværdien i kolde perioder.

 

 

Tilbage til forrige side