Du kan herunder downloade snittegninger for den pågældende facadedør:

Træ/Alu Energi (TAE)

Du kan herunder downloade snittegninger for den pågældende facadedør:

TAE Facadedør L25
Udadgående bred ramme lavbund

TAE Facadedør L25
Udadgående bred ramme fyrbund

TAE Facadedør L25
Indadgående Bred ramme alubund

TAE Facadedør L25
Indadgående bred ramme kombibund