Du kan herunder downloade snittegninger for den pågældende facadedør:

Træ/Alu Energi Plus (TAP)

Du kan herunder downloade snittegninger for den pågældende facadedør:

TAP Facadedør L25
Udadgående bred ramme lavbund

TAP Facadedør L25
Udadgående bred ramme fyrbund

TAP Facadedør L25
Indadgående Bred ramme alubund

TAP Facadedør L25
Indadgående bred ramme kombibund