Persondatapolitik

Vedr. kunder og samarbejdspartneres persondata

Generelt om oplysninger
I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan UnikFunkis A/S behandler persondata.

Persondata er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.
Persondata omfatter oplysninger som f.eks. kunders kontaktoplysninger.

Hvilke persondata modtager UnikFunkis A/S
UnikFunkis A/S registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os.

Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger og får ved køb og salg oplysninger om købs/salgsstatistik.

Ønsker du ikke at UnikFunkis A/S behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.

Hvad bruges personoplysningerne til?
UnikFunkis A/S bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vores nyhedsbrev fremsendes til dig per e-mail.

UnikFunkis A/S behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor dig som kontraktpart.

Hvem videregiver UnikFunkis A/S personoplysninger til?
De personoplysninger, du afgiver til UnikFunkis A/S som led i en kontrakt, bruger vi udelukkende til at gennemføre aftalen med dig og videregiver ikke dine oplysninger med mindre, det er en del af aftalen med dig.

Vores data opbevares og beskyttes i en netværksløsning, det er baseret i EU og der forefindes en Databehandleraftale.

Herudover videregives dine persondata ikke og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

Hvordan beskyttes dine data?
UnikFunkis A/S er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. UnikFunkis A/S træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at data hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes og mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare dem og i øvrigt, når de ikke længere er relevante.

Dine rettigheder
Du har altid mulighed for atfå oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, føre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.

Hvis du har spørgsmål til UnikFunkis A/S ́s behandling af dine data eller ønskes flere oplysninger, kan du henvende dig til UnikFunkis A/S.

Klagemulighed
Du har ret til at klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at UnikFunkis A/S ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.